DriftStatus: 89.221.240.59

Nedan visas upptiden för servern 89.221.240.59. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 89.221.240.59 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 89.221.240.59 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-07-14 10:20:53       2013-05-20 16:58:05   89966232 s.