DriftStatus: 90.227.101.162

Nedan visas upptiden för servern 90.227.101.162. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 90.227.101.162 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 90.227.101.162 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-29 22:26:14       2013-04-21 14:26:31   91382417 s.