DriftStatus: 90.227.79.137

Nedan visas upptiden för servern 90.227.79.137. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 90.227.79.137 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 90.227.79.137 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-11-16 23:50:54       2012-08-22 18:23:16   87240742 s.