DriftStatus: 90.231.131.5

Nedan visas upptiden för servern 90.231.131.5. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 90.231.131.5 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 90.231.131.5 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-02 23:23:40       2012-12-09 11:43:19   92578779 s.