DriftStatus: 90.231.4.146

Nedan visas upptiden för servern 90.231.4.146. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 90.231.4.146 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 90.231.4.146 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 15:07:31       2013-03-12 14:59:41   106617130 s.