DriftStatus: 91.189.41.60

Nedan visas upptiden för servern 91.189.41.60. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 91.189.41.60 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 91.189.41.60 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-09-08 14:29:56       2013-05-24 14:46:45   85450609 s.