DriftStatus: 91.189.45.147

Nedan visas upptiden för servern 91.189.45.147. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 91.189.45.147 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 91.189.45.147 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-08 12:21:42       2012-09-20 19:59:05   87892643 s.