DriftStatus: 94.255.208.237

Nedan visas upptiden för servern 94.255.208.237. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 94.255.208.237 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 94.255.208.237 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-10-24 02:14:49       2013-08-16 11:58:05   88767796 s.