DriftStatus: omlopp.se

Nedan visas upptiden för servern omlopp.se. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om omlopp.se nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen omlopp.se registrerades i systemet den 2010-08-15 20:55:53.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-08-15 21:33:44       2013-04-25 16:01:08   84997644 s.