DriftStatus: w3.mjo.se

Nedan visas upptiden för servern w3.mjo.se. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om w3.mjo.se nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen w3.mjo.se registrerades i systemet den 2009-11-23 13:08:30.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-25 13:54:28       2013-03-18 18:01:04   86159196 s.